Optimalizováno pro FF, operu a chrome.

Through the gaps

A 20-year campaign of scientific fraud says as much about the research community as it does about the perpetrator. The system that allowed such deception to continue must be reformed.

Phase Change Memory-Based "Moneta" System Points to the Future of Computer Storage

A University of California, San Diego faculty-student team is about to demonstrate a first-of-its kind, phase-change memory solid state storage device that provides performance thousands of times faster than a conventional hard drive and up to seven times faster than current state-of-the-art solid-state drives (SSDs).

Picking Up the Pieces at Ravaged Tohoku University

Four months after the earthquake and tsunami disaster, Tohoku researchers are finding new meaning in their work. Science 333 (2011) 153.

Education, The PhD factory

The world is producing more PhDs than ever before. Is it time to stop? Nature 472, 276-279 (2011)

The Most Highly Cited Paper in Publishing History

Protein Determination by Oliver H. Lowry.

29. 6. 2011

Nanotechnologie a společenská odpovědnost firem (SOF)

V dnešním příspěvku se podíváme, jak a jestli vůbec mohou nanotechnologie pomoci nejchudším zemím světa. Nebudeme se detailně zabývat SOF. Teorií lze najít spoustu, neboť to je devízou naší společnosti. Podíváme se na osobní zkušenost a pohled dnešní autorky. Oblast nanotechnologií představuje trh s vysokým růstovým potenciálem. Společnost Lux Research předpověděla, že v roce 2014 dosáhne světový obchod týkající se nanotechnologií objemu 2 600 000 000 000 amerických dolarů. V současné době je trh s nanotechnologiema stále v počátcích. Dnešní odhady předpokládají, že po roce 2015 bude většina podnikatelských odvětví neodmyslitelně spojena s nanotechnologiemi, kde dnes nejznámější je např. oblast automobilismu a nebo výroby elektroniky. Nanotechnologie přináší do našeho moderního světa nesporné výhody a rozvinutý svět je také jejich primárním pokud ne jediným konzumentem. Lze si ale položit otázku: je možné, aby nanotechnologie pomohly překonat zvětšující se rozdíl v kvalitě života mezi rozvinutým a rozvojovým světem?

Kniha: Nanoelectronics and Information Technology, R. Waser

Jedná se 1000 str. bibli editovanou prof. Waserem z Aachen, pro všechny kdo se zabývají elektronikou, optikou apod. Mezi tématy, které kniha popisuje jsou logické obvody a zařízení, RAM, magnetické a optické paměti, displeje, senzory, fotonické struktury atd. Kniha je taková vědecká "encyklopedie", ve které lze nalézt úvodní problémy daného oboru s definicemi základních pojmů chemie a fyziky pevných látek a dále jsou na konci každé kapitoly uvedeny odkazy na základní literatury.

27. 6. 2011

Kovová skla

Kovy jako materiály jsou všude kolem nás, známe je již po dlouhá tisíciletí a jejich aplikace ve všech vědních disciplinách jsme dotáhli na neuvěřitelnou úroveň. Nicméně řada vlastností kovů zvláště mechanických může být překonána jinými materiály (slitiny-ocel, keramika atd.). Jedním z takových materiálů, který vychází z kovů jsou tzv. kovová skla. Kovová skla jsou také někdy označována jako amorfní kovy (anglicky se označuje jako "Metallic Glasses", v ukázkovém videu jako "Liquidmetal"), je nutné ale upozornit, že pojem "sklo" a "amorfní" není totéž.  Kovová skla stále na svůj velký aplikační boom čekají, jejich mechanické vlastnosti jsou velice unikátní, ale jak se dovíme později schopnost připravit kusy větší než jednotky cm je velice složitá. Je možné, že spojení kov a sklo se může zdát netradiční, ale i tam je dnešní věda velice úspěšná ;-).

26. 6. 2011

Kniha: Fyzika struktur amorfních a krystalických materiálů, B. Hlaváček, J. J. Mareš

Kniha autorů Hlaváčka a Mareše je z roku 2008 a je určena Všem zvídavým studentům, podle mě na magisterské úrovni studia. V knize lze na zhruba 300 stránkách nalézt základní informace z oblasti termodynamiky, fázových přechodů, deformace tělesa a mobility. Kapitoly jsou napsány srozumitelnou a jednoduchou formou, předpokladem pro pochopení tématu je základní znalost matematických operací.