Optimalizováno pro FF, operu a chrome.

Through the gaps

A 20-year campaign of scientific fraud says as much about the research community as it does about the perpetrator. The system that allowed such deception to continue must be reformed.

Phase Change Memory-Based "Moneta" System Points to the Future of Computer Storage

A University of California, San Diego faculty-student team is about to demonstrate a first-of-its kind, phase-change memory solid state storage device that provides performance thousands of times faster than a conventional hard drive and up to seven times faster than current state-of-the-art solid-state drives (SSDs).

Picking Up the Pieces at Ravaged Tohoku University

Four months after the earthquake and tsunami disaster, Tohoku researchers are finding new meaning in their work. Science 333 (2011) 153.

Education, The PhD factory

The world is producing more PhDs than ever before. Is it time to stop? Nature 472, 276-279 (2011)

The Most Highly Cited Paper in Publishing History

Protein Determination by Oliver H. Lowry.

1. 11. 2012

Zemřel Stanford R. Ovshinsky - objevitel threshold switching, a dalších

Dne 17. října, 2012, v nedožitých 90 letech, zemřel zakladatel několika firem zabývajícících se solárními technologiemi, paměťovými moduly, nebo NiMH bateriemi, S. R. Ovshinsky. 
Jeho odkaz, který je také velice osobní pro náš blog, je hlavně v oblasti threshold switching, tj. objevení spínání v amorfních chalkogenidech.
Jeho plenární přednášky na konferencích patřily vždy mezi perly a o posluchače nebylo nikdy nouze. 
Tento rok v listopadu, by se Stanford R. Ovshinsky dožil 90 let a při této události bylo tento rok vydáno speciální číslo časopisu Physica Status Solidi B 249(10) 2012, které mělo tento vzácný den připomenout. Bohužel, nikdo netušil, že Stanford R. Ovshinsky se již tohoto dne nedožije.
Detaily jeho života, usílí ve výzkumu a aktivitích v charitách a dobročinných organizacích lze přečíst například:
Čest jeho památce.


5. 10. 2012

Wolfram Alpha: logické odpovědi

Wolfram Alpha je online aplikace vyvinutá firmou Wolfram Research, která také vyvíjí program Mathematica, a který slouží k odpovědím na faktické dotazy. Kromě např. zjištění kolik obyvatel má New York, lze se dotazovat na matematické formule, matematické operace, fyzikální problémy, chemické tabulky apod. Na rozdíl např.  od Googlu, Wolfram Alpha nepracuje na základě indexování hledaných frází s nabídkou nejpravděpodobnější odpovědi, ale snaží se pomocí databáze hledat logické odpovědi.

Servis je v základu pro uživatele zdarma, pro pokročilejší práci je nutná placená registrace.
Vyzkoušet lze na stránce http://www.wolframalpha.com/

Pro zajímavost tato databáze je používána i pro iOS systém vyhledávání Siri.

Univerzita Pardubice publikuje v Nature Materials

Spolupráce mezi University of Cambridge, University of Southampton a Univerzitou Pardubicese osvědčila a vedla k novému přístupu k pochopení a popisu super rychlých dějů při krystalizaci nanovrstev. S použitím revolučního zařízení v oblasti termické analýzy tzv. Flash DSC (Diferenčního skanovacího kalorimetru), vybaveného speciálními sensory firmy Mettler-Toledo, byli vědci schopni změřit chování materiálů pro fázové paměti.